Background VIC News
Thứ ba, 05/07/2022, 15:43 (GMT + 7)
Thứ ba, 05/07/2022, 15:43 (GMT + 7)

Cripco là gì? Tổng quan dự án Cripco sắp IEO trên FTX

Mục lục bài viết
 1. CRIPCO là gì?
 2. Điểm độc đáo ở dự án CRIPCO
  1. Tạo nội dung thứ cấp từ IP
  2. Hợp đồng tuyển chọn
  3. Những nguồn doanh thu
 3. Thông tin về token của dự án CRIPCO
  1. Các thông số kỹ thuật 
  2. Tính năng của token
   1. Token IP3
   2. Token IPD
  3. Phân bổ token IP3
  4. Lịch mở khóa token IP3
 4. Lộ trình phát triển của dự án CRIPCO
  1. Quý 3 – năm 2022
  2. Quý 4 – năm 2022
  3. Quý 1 – năm 2023
  4. Quý 2 – năm 2023
 5. Đội ngũ
 6. Đối tác và nhà đầu tư
  1. Các đối tác và thành viên trong DAO của CRIPCO
 7. Kênh thông tin dự án

CRIPCO là gì?

CRIPCO là một thị trường NFT và hệ sinh thái xây dựng cho các NFT với các quyền sở hữu trí tuệ (IP) cao được gọi là “trung tâm IP 3.0”. CRIPCO đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái NFT, nơi mọi người đều có thể tạo nội dung thứ cấp và hàng hóa bằng công cụ của CRIPCO. Các đối tác của DAO có thể tải lên các NFT thuộc sở hữu trí tuệ của họ, chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc, video, biểu tượng và người dùng có thể mua các NFT này để tạo video, hình đại diện ảo, hàng hóa mà họ có thể sử dụng để kiếm tiền. Thị trường của CRIPCO trước tiên sẽ được ra mắt trên Solana, với kế hoạch mở rộng sang Polygon và Flow.

Điểm độc đáo ở dự án CRIPCO

Tạo nội dung thứ cấp từ IP

 • Tính năng đáng chú ý nhất của CRIPCO là nền tảng tạo nội dung thứ cấp.

 • Do quan hệ đối tác độc quyền của CRIPCO với các chủ sở hữu IP hiện có như IPX (trước đây gọi là LINE FRIENDS), CRIPCO có thể đưa ra chiến lược để xây dựng thêm tiện ích cho các IP này, sau đó người dùng có thể sử dụng nó để sản xuất nội dung thứ cấp.

 • CRIPCO có kế hoạch giới thiệu nhiều công cụ sản xuất nội dung thứ cấp để cho phép ghi lại chuyển động, sản xuất truyện tranh trên web, POD (in theo yêu cầu), thiết kế nhãn dán và thiết kế hình ảnh nền.

 • Người dùng có thể mua NFT được bán và tạo ra các sản phẩm thứ cấp, hoàn chỉnh với các chức năng đăng nhập một lần (SSO), do đó cho phép chủ sở hữu đăng nhập vào nhiều nền tảng metaverse bằng NFT của họ. Thiết kế này nhằm biến CRIPCO trở thành trung tâm mua hàng NFT và thiết kế không gian làm việc để người dùng tùy chỉnh các NFT cấu thành danh tính trực tuyến của họ.

 • CRIPCO đã hợp tác với MARRPLE để cho phép người dùng sản xuất hàng hóa in theo yêu cầu bằng NFT mà họ đã mua.

 • Người dùng có thể mua NFT đại diện cho IP trên nền tảng của CRIPCO, tùy chỉnh nó, sau đó kết nối với nền tảng của MARRPLE để sản xuất quần áo, thể thao, đồ điện tử, đồ trang trí nhà và các sản phẩm khác.

Hợp đồng tuyển chọn

 • CRIPCO là một nền tảng NFT được quản lý. Các bộ sưu tập NFT mới (Pocket-Universe) phải được các thành viên DAO chấp thuận thông qua một cuộc bỏ phiếu về hợp đồng giám tuyển.

 • Chỉ những bộ sưu tập NFT đã được phê duyệt mới có thể được bán trên thị trường và tiến hành tương tác với các đối tượng khác trong metaverse.

 • Các ứng dụng cần tiêu thụ IP3 mới nộp được. Sự phân tích chính xác của chi phí này vẫn chưa được xác định, mặc dù một phần nhỏ sẽ được gửi đến Kho bạc, phần còn lại sẽ bị khóa cho đến khi quyết định quản lý được xác nhận.

 • DAO có thể bỏ phiếu để loại bỏ một bộ sưu tập khỏi danh sách phê duyệt.

 • Quy trình chính xác cho việc này vẫn chưa được xác định, nhưng sẽ yêu cầu ngưỡng cao hơn so với các ứng dụng thành công.

 • Việc xóa có thể cần thiết trong các trường hợp không hoạt động, vi phạm bản quyền, lỗ hổng bảo mật hoặc các phức tạp không lường trước khác phát sinh.

 • Chủ sở hữu IPD đủ điều kiện cho những phiếu bầu này.

Những nguồn doanh thu

CRIPCO có ba nguồn doanh thu:

 • Doanh thu từ NFT: 70% doanh thu giảm NFT ban đầu của CRIPCO sẽ được chuyển đến kho bạc.

 • Thị trường: CRIPCO Phí bán hàng trên Thị trường sẽ được chuyển vào kho bạc.

 • Công cụ NFT: Phí sử dụng Công cụ CRIPCO NFT sẽ được chuyển đến kho bạc.

Chia sẻ doanh thu:

 • Doanh thu của kho bạc sẽ được phân chia giữa chủ sở hữu IP3 và chủ sở hữu IPD, với tỷ lệ phần trăm được xác định.

Thông tin về token của dự án CRIPCO

Dự án CRIPCO có 2 token là token IPD và IP3. Trong đó token IP3 là utility token, được sử dụng để giao dịch trên nền tảng. Token IPD là governance token dùng để quản trị nền tảng.

Token IPD sẽ không được phát hành từ ban đầu, người dùng chỉ có thể nhận token IPD khi khóa lại 10.000 IP3 token. Vì IP3 có tổng cung cố định là 300 triệu token, điều này đồng nghĩa với việc là nguồn cung tối đa của IPD chỉ có 30.000 token.

Các thông số kỹ thuật 

Token IP3

Token IPD

 • Ticker: IP3

 • Blockchain: Solana.

 • Contract: Updating…

 • Token Standard: SPL.

 • Token Type: Utility.

 • Circulating Supply: Updating…

 • Total Supply: 300.000.000 IP3

 • Ticker: IPD

 • Blockchain: Solana.

 • Contract: Updating…

 • Token Standard: SPL.

 • Token Type: Governance.

 • Circulating Supply: Updating…

 • Total Supply: 30.000 IPD

Tính năng của token

Token IP3

 • Giao dịch mua bán và giao dịch chung trong CRIPCO

 • Phí đăng ký thu phí NFT

 • Staking

 • Voting Incentive – phần thưởng khi tham gia Vote

 • Quyền truy cập sớm để tham gia Listing

 • Tiếp cận các Sự kiện Đặc biệt của Kho bạc DAO

 • Treasury Voting Applications

 • Các đặc quyền và lợi ích độc quyền khác

Token IPD

Token IPD được sử dụng cho tất cả các quyết định quản trị ảnh hưởng đến nền tảng CRIPCO như đưa ra quyết định cho:

 • Pocket-Universe Approval (Phê duyệt để list các NFT Collection)

 • Nâng cấp các smart contract

 • Đưa ra quyết định sử dụng Treasury

 • Staking Reward

 • NFT Reward

 • Giảm phí – các IPD Holders sẽ được chiết khấu phí khi sử dụng nền tảng CRIPCO.

Phân bổ token IP3

Phân bổ token IP3

Lịch mở khóa token IP3

Lịch trả Vesting token IP3Lịch trả Vesting token IP3

 • Seed Sale: Sau 12 tháng, mỗi tháng trả 9.5% trong mỗi tháng kéo dài 10 tháng.

 • Public Sale: Không khóa

 • Private Sale A: Sau 12 tháng, mỗi tháng trả 9.5% trong mỗi tháng kéo dài 10 tháng.

 • Private Sale B: Sau 12 tháng, mỗi tháng trả 9.5% trong mỗi tháng kéo dài 10 tháng.

 • Team: Sau 18 tháng, mỗi 2.4 tháng trả 10% kéo dài 24 tháng.

 • Advisor: Sau 18 tháng, mỗi 2.4 tháng trả 10% kéo dài 24 tháng.

 • Marketing: Không khóa, được là quỹ dự trữ cho việc Marketing và PR cho IPD DAO.

 • Treasury: Không khóa, sử dụng để làm phần thưởng cho các IPD holder

 • Liquidity Reward: Không khóa, làm phần thưởng cho người sẽ cung cấp thanh khoản trong tương lai.

Lộ trình phát triển của dự án CRIPCO

Quý 3 – năm 2022

 • Marketplace Launch

 • Thành lập dịch vụ đúc NFT B2C (Business to Customer) – tập trung khách hàng như: nghệ sĩ, doanh nhân, và các nhà đầu tư.

Quý 4 – năm 2022

 • Referrals: những người giới thiệu sẽ được phân phối một phần doanh thu của CRIPCO Marketplace.

 • Advanced purchase types: 

 • Sweep: nơi người ta có thể mua nhiều NFT cùng một lúc.

 • Collection Bid: nơi người ta có thể đặt giá bid trên toàn bộ bộ sưu tập.

 • Statistics dashboard: nơi thống kê các bộ sưu tập NFT

 • Motion capture

 • Print on demand: người dùng sẽ có thể tạo ra hàng hóa với NFT mà họ nắm giữ bằng cách sử dụng tiện ích NFT và kiếm tiền từ chúng.

Quý 1 – năm 2023

 • Web-comic service: người dùng có thể tạo ra các NFT Webcomic.

 • Sticker Service: người dùng có thể tạo NFT Sticker.

Quý 2 – năm 2023

 • Marketplace v2 launch

Đội ngũ

Cripco Core Team

Đội ngũ chính của dự án CRIPCO là người Hàn Quốc. Thông tin cá nhân của từng người chưa được công bố cụ thể để kiếm chứng.

Đối tác và nhà đầu tư

Nhà đầu tư cho dự án CRIPCO

Các đối tác và thành viên trong DAO của CRIPCO

Các thành viên trong DAO

Kênh thông tin dự án

Website: https://cripco.com

Twitter: https://twitter.com/cripco_official

Whitepaper: https://cripco.com/binary/whitepaper_en.pdf

 

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

enlightenedBoba Network là gì? Một giải pháp Optimistic để mở rộng quy mô Ethereum

enlightenedWalken (WLKN) là gì? Dự án mới bắt trend Move to Earn liệu có thành công?

enlightenedEmber Sword là gì? Dự án game MMORPG được các quỹ lớn đầu tưMục Lục Bài Viết
 1. CRIPCO là gì?
 2. Điểm độc đáo ở dự án CRIPCO
  1. Tạo nội dung thứ cấp từ IP
  2. Hợp đồng tuyển chọn
  3. Những nguồn doanh thu
 3. Thông tin về token của dự án CRIPCO
  1. Các thông số kỹ thuật 
  2. Tính năng của token
   1. Token IP3
   2. Token IPD
  3. Phân bổ token IP3
  4. Lịch mở khóa token IP3
 4. Lộ trình phát triển của dự án CRIPCO
  1. Quý 3 – năm 2022
  2. Quý 4 – năm 2022
  3. Quý 1 – năm 2023
  4. Quý 2 – năm 2023
 5. Đội ngũ
 6. Đối tác và nhà đầu tư
  1. Các đối tác và thành viên trong DAO của CRIPCO
 7. Kênh thông tin dự án

BetDEX là gì? Giao thức cá cược thể thao phi tập trung hệ Solana gọi vốn khủng 21 triệu USD

BetDex là dự án Sport Betting đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi gọi được số vốn khủng 21 triệu USD....
6 ngày trước Đánh giá dự án

Dự án NFT Multibeasts - Định hình DNA của NFT theo tính cách của bạn

Giống như bạn, mỗi Multibeast là duy nhất 100%.
6 ngày trước Đánh giá dự án

Toàn tập về Inery – Giải pháp lưu trữ dữ liệu và Blockchain phi tập trung với tính năng bảo mật tối ưu

Trong những năm gần đây, sự gia tăng của dữ liệu, các website và công nghệ đã kéo theo hàng loạt các vấn....
6 ngày trước Đánh giá dự án

Toàn tập về Sei Network - Blockchain nhanh nhất dành cho DeFi Trading

Sei Network là gì? Tiềm năng của Sei Network ra sao? Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ cung cấp tất cả....
một tuần trước Đánh giá dự án

Toàn tập về Melos Studio - Thế giới dành cho nhà sáng tạo âm nhạc trong Web3

Melos Studio là gì? Tiềm năng của Melos ra sao? Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ cung cấp tất cả thông....
một tuần trước Đánh giá dự án